Култура на компанијата

Основни вредности на претпријатието: клиент-оддалечиме, единство и соработка, искрен и доверлив, пионерски и иновативен, упорност.

Мисија на претпријатието: перформанси од прва класа, платете им на пријателите П Плус

Корпоративна филозофија: квалитетот на преживување, до кредибилитетот на пазарот, науката и развојот, за управување со ефикасност

Визија на претпријатието: да станат најверливи деловни клиенти, најпочитувани претпријатија, најкохезивни претпријатија